วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

การรวมข้อความใน Excel ด้วย & (ampersand) และ Concatenate

customers data in excel workbook

การบันทึกข้อมูลลูกค้าอาจเป็นแบบดังรูปข้างบนคือแยกคำนำหน้า, ชื่อ, สกุล ไว้คนละคอลัมท์ ซึ่งถ้าต้องการนำข้อมูลลูกค้ามาพิมพ์ label เพื่อส่งจดหมาย เราสามารถใช้การเชื่อมคำให้แต่ละคอลัมท์มาอยู่ในเซลส์เดียวเป็นกันโดยใช้ เครื่องหมาย & เชื่อมแต่ละคอลัมท์ หรือใช้ฟังก์ชัน Concatenate
ตารางแสดงการใช้ &(ampersand) กับ concatenate
Rowcolumn
1ABCDE
2
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
การใช้ & เพื่อเชื่อมคำแต่ละคอลัมท์
ผลลัพท์
3นายหนึ่งสกุลหนึ่งหนึ่ง=A3&" "&B3&" "&C3นาย หนึ่ง สกุลหนึ่งหนึ่ง
4นส.สองสกุลสองสอง=CONCATENATE(A4," ",B4," ",C4)นส. สอง สกุลสองสอง
5นายสามสกุลสามสาม=A5&B5&C5นายสามสกุลสามสาม
6ดญ.สี่สกุลสี่สี่=CONCATENATE(A6,B6,"  "C6ดญ.สี่  สกุลสี่สี่

อธิบายตารางแสดงการใช้ &(ampersand) กับ concatenate
  1. ใช้ &" "& รวมคำแต่ละคอลัมท์,สังเกตุว่าจะมีเคาะเว้นใน "" ซึ่งจะทำให้มีช่องว่างระหว่าง A3 (นาย) , B3 (หนึ่ง) และ C3 (สกุลหนึ่งหนึ่ง)
  2. ถ้าใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE ให้เพิ่ม ," ", คั่นระหว่างสตริงก็ได้ผลลัพท์เดียวกับ &" "&
  3. กรณีที่ใช้ & ติดต่อกันไป จะไม่มีช่องว่างระหว่างคำที่นำมารวมกัน (นายสามสกุลสามสาม)
  4. ถ้าอยากให้มีช่องว่าง 2 ช่องก็ให้เพิ่มเคาะเข้าไประหว่างเครื่องหมาย ""(ดญ.สี่  สกุลสี่สี่)


ซ่อนข้อมูลเซลส์ใน Excel- Hide data in cell

ExcelExcel เป็น 1 ในโปรแกรมที่คนนิยมใช้มากที่สุด เพราะจัดรูปแบบให้สวยงามได้ง่าย การใช้งานไม่ยาก Excel ไม่ใช่ทำได้แค่คีย์อิน จัดรูปแบบ แล้ว พิมพ์ เท่านั้น ด้วยคุณสมบัติของ Excel มีฟังก์ชั่น ประเภทคำณวน ค้นหาข้อมูล อยู่เยอะ และทำได้ดีมากๆ และ สิ่งที่อยากแชร์ ก็คือเรื่องของฟังก์ชั่น และ เทคนิคการใช้งานให้ง่ายและเร็วขึ้น
เกริ่นกันที่รูปกายภายนอกของ Excel ก่อน

หน้าตา เมนูบาร์ ของ Excel 2007 ที่สามารถซ่อนคำสั่งไว้ได้ เพื่อไม่ให้เกะกะ
Excel Menu Bar

หน้าตา Spread Sheet ของ Excel 2007 ก็เหมือน เวอร์ชั่นรุ่นก่อนๆ แต่รวบคำสั่งไว้เป็นหมวดหมู่ บางเมนู ก็ไม่เหมือนเดิม แต่ละช่องของ Excel เรียกว่า cell ซึ่งสามารถใช้พิมพ์ คำณวนได้สารพัด

Excel Workbook
Workbook
สมุดงาน ที่รวมทุก ชีทงาน ไว้ด้วยกัน หรือ เรียกได้ว่าเป็นไฟล์งานหนึ่งไฟล์ สังเกตุได้ว่าจะแสดงชื่อไฟล์งานที่ทำงานอยู่
Worksheet
ชีทงาน หรือ แผ่นงาน 1 หน้า ที่ใช้บันทึกงานต่างๆ
Sheet Tab
Tab ที่บอกชื่อของชีท ซึ่งสามารถเพิ่มได้ ง่ายๆ ด้วยการคลิก Tab สุดท้ายเท่านั้น
Menu Bar
เมนู รวบรวมคำสั่งและ ฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยแยกเป็นหมวดหมู่หลักๆ
Formula Bar
แสดงข้อมูลในแต่ละเซลล์ที่ใช้งานอยู่ และแสดงสูตรที่แท้จริง
Name Box
แสดงตำแหน่งเซลส์ที่ใช้งานอยู่ และ แสดงชื่อที่เรากำหนดขึ้นเอง
Column Letterตัวอักษรที่แยกแต่ละคอลัมภ์ A-Z เมื่อถึง Z ก็ เพิ่มเป็น AA,AB อักษรสิ้นสุดที่ XFD
Row Number
ตัวเลขแสดงจำนวนแถวของ excel ลำดับสิ้นสุดที่ 1048576
Active Cell
คือตำแหน่งเซลส์ที่ใช้งานอยู่


Excel ซ่อนแอบ, ซ่อนข้อมูลในเซลส์


เราสามารถซ่อนข้อมูลในแต่ละ Active cell ของ Work sheet ได้แบบง่ายๆ โดยที่เรายังสามารถดูผลได้จาก Formula bar ด้วยการ เลือกเซลส์ ที่ต้องการ คลิกเม้าส์ขวาเลือก Format cells > Custom > พิมพ์ ";;;" ที่ช่อง Type  จากนั้นก็ ok คำว่า"ซ่อนคำนี้" จะหายไป แต่เรายังสามารถดู คำๆ นี้ได้ที่ Formula Bar

how to hide data in cell