วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การใช้ Vlookup ข้าม WorkSheet

เราสามารถใช้ ฟังก์ชั่น Vlookup เพื่อดึงข้อมูลข้าม worksheet ได้ แต่เงื่อนไขเหมือนเดิม คือ ข้อมูลที่เราต้องการดึงมาใช้งานจำเป็นต้อง มีการจัดเรียงคอลัมท์แรก จากน้อยไปมากเสมอ (sort data from A to Z)
เราจะใช้โจทย์จาก วิธีใช้ Vlookup
Excel worksheet for using Vlookup cross sheet

แต่แทนที่เราจะสร้าง ฐานข้อมูลนี้ใน Worksheet เดียวกัน เราสร้าง Worksheet ข้อมูลใช้ชื่อว่า "data" ส่วนอีก Worksheet ที่ต้องการดึงข้อมูลมา ให้ชื่อว่า "record" ตามรูปด้านบน


= vlookup (lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

ซึ่งวิธีทำ Vlookup ข้าม WorkSheet มีอยู่ 2 วิธี

 1. ไม่ได้ตั้งชื่อให้พื้นที่เซลส์ (Named Range)

  • เมื่อตอนแทนค่าของ Table_array ให้ใส่ comma "," แล้วไปคลิกที่ tab sheet ของ แผ่นงาน จากนั้นให้ เลือกคลุมพื้นที่ ที่ต้องการใน Worksheet data


 2. กรณีที่เราตั้งชื่อให้พื้นที่เซลส์แล้ว และสมมุติให้ Named Range คือ "Petrol"

  • ให้ใช้คำว่า "Petrol" ตอนแทนค่า Table_array ในสูตรได้เลย

ตัวอย่างการใช้งาน Vlookup ข้าม Worksheet

ตารางด้านล่างคือผลลัพท์จาก "record" sheet , และใน Column K จะแสดงรายละเอียดของฟังก์ชั่นที่ถูกใช้งานใน Column J
RowColumn
H
I
J
K
หาราคาน้ำมันLookup_valueผลลัพท์
ราคา
การใช้ฟังก์ชั่นใน Column J
5 Gasohol 91ESSO
35.08
=VLOOKUP(I5,data!B5:E13,3,FALSE)
6DieselPETRONAS
29.83
=VLOOKUP(I6,data!B5:E13,4,FALSE)
7Gasohol 95PT
36.83
=VLOOKUP(I7,data!B5:E13,2,FALSE)
8 Gasohol 91SHELL
35.08
=VLOOKUP(I8,data!B5:E13,3,FALSE)
9 Gasohol 95PURE
37.23
=VLOOKUP(I9,Petrol,2,FALSE)
10 DieselBCP
29.53
=VLOOKUP(I10,Petrol,4,FALSE)
11 GasoholSUSCO
42.63
=VLOOKUP(I11,Petrol,2,FALSE)
12 Gasohol 95CALTEX
37.23
=VLOOKUP(I12,Petrol,2,FALSE)
13 DieselPTT
29.53
=VLOOKUP(I13,data!B5:E13,4,FALSE)

สิ่งที่ต่างกันในฟังก์ชั่นที่แสดงไว้ที่ Column J คือค่าของ Table_array เท่านั้น นอกนั้นเหมือนกันหมด และ ตามตัวอย่างนี้ยังไม่ได้กำหนดค่า "$" ไว้ที่ Table_array  ซึ่งหากข้อมูลที่ต้องการหา ถูก input ในคอลัมท์เดียวกัน การใช้ค่า "$" แล้ว copy formula ลงมาเลย งานจะรวดเร็วขึ้นมาก ดูวิธีใช้ $

Reactions:

8 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากเลยค่ะ ดีมากเลย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6/27/2558 3:37 หลังเที่ยง

  =VLOOKUP(A69,Sheet1!$A$2:$B$102,2,FALSE)
  สูตรนี้มันผิดตรงไหนค่ะ มันไม่แสดงค่า ที่ค้นหา แต่มันขึ้นแบบนี้เลย เสมือนว่าพิมพ์ตัวอักษร ไม่ใช่สูตร

  ตอบลบ
 3. ถ้า Format ของเซลล์ที่ลงสูตร เป็น TEXT จะไม่แสดงผลลัพท์ ควรเปลี่ยนเป็น General ก่อน

  ตอบลบ
 4. ถ้าต้องการใช้Vlookupหา 2 lookup value ได้ไหมครับ เช่นการหา ชื่อพนักงาน จากตำแหน่ง และอายุ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องเพิ่ม 1 คอลัมภ์ แล้ว เชื่อมข้อมูล ตำแหน่ง และ อายุ ด้วย concatenate เช่น ตำแหน่ง อยู่ที่ C อายุ อยู่ D ให้ใช้ =C2&D2 ใส่ในคอลัมภ์ที่เพิ่มใหม่ สมมุติว่าเป็น คอลัมภ์ A แล้วค่อยใช้ vlookup

   ลบ
  2. หรือใช้ ฟังก์ชัน index&match สมมุติว่า
   B2:B5=ชื่อพนักงาน
   C2:C5=ตำแหน่ง
   D2:D5=อายุ
   E และ F เป็นเซลล์ที่ใส่เงื่อนไขที่ต้องการค้นหา คือ ตำแหน่ง กับอายุ
   เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จต้องกด CTRL+SHIFT+ENTER

   ={INDEX(B2:B5,MATCH(E7&F7,C2:C5&D2:D5,0))}

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ8/24/2559 7:41 หลังเที่ยง

   หรือใช้สูตรนี้ก็ได้ครับ
   1. กำหนดให้ช่อง A2 ใส่ข้อมูลตำแหน่งเพื่อค้นหาชื่อ และช่อง B2 ใส่ข้อมูลอายุเพื่อค้นหาชื่อ
   2. ใส่สูตรในช่อง C2 สูตร: =if(A2<>"",Vlookup(A2,พื้นที่ตรวจสอบ,__,__),if(B2<>"",vlookup(B2,พื้นที่ตรวจสอบ,__,__),""))
   3. สูตรนี้สามารถค้นหาได้ด้วยข้อมูลอย่างใดอย่างนึ่งเท่านั้น

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ8/24/2559 7:33 หลังเที่ยง

  1. กำหนด Cell A1 ให้ใส่ตำแหน่ง และ Cell B1 ให้ใส่อายุ
  2. ใช้สูตรนี้ครับ =if(A1<>"",Vlookup(A1,พื้นที่ตรวจสอบ,__,__),if(B1<>"",Vlookup(B1,พื้นที่ตรวจสอบ,__,__),""))

  ตอบลบ