วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การใช้ Hyperlink ใน Excel

การสร้าง Hyperlink ใน Excel

Hyperlink ใน Excel ทำอะไรได้บ้างในไฟล์งาน
 • ลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีอยู่แล้ว หรือ ไฟล์ใหม่ หรือเซลล์ใดๆ ก็ได้ ในชีทเดียวกัน
 • ลิงก์ไปยังรูปภาพ ในโฟลเดอร์ใดก็ได้
 • ลิงก์ไปหน้าเวปเพจใดๆ ที่ต้องการ


สร้างด้วยวิธีง่ายๆ หลายวิธี
 1. เข้าที่เมนู Insert>Hyperlink
 2. ใช้ second menu ด้วยการคลิกเม้าส์ขวาแล้วเลือก Hyperlink
 3. ใช้ shortcut - กด Ctrl+K
 4. ถ้าจะย้าย Hyperlink ไปตำแหน่งอื่น ใช้ copy หรือ move ไปวางที่เซลล์ใหม่


ตัวอย่างการใช้ Hyperlink ใน Excel แบบที่ใช้บ่อย 2 แบบ Using Hyperlink link to data in active sheet
 1. จากภาพตัวอย่าง เป็นการใช้ Hyperlink ในชีทเดียวกัน
 2. ในที่นี้เราเลือกไปที่เซลล์ T2 กด CTRL+K จะแสดงกล่องโต้ตอบตามรูปด้านบน
 3. ใต้หัวข้อ Link To: เลือก Place in This Document
 4. หัวข้อ Text to display: คือป้ายกำกับ (caption) ที่ต้องการให้แสดงบนเซลล์ที่ทำ Hyperlink จากภาพใส่ Link to Giant Octopus
 5. เราสามารถให้ลิงก์ไปที่เซลล์ใดๆได้, จากภาพเราจะให้ Link เซลล์ H4 โดยใส่ไว้ใต้หัวข้อ Type the cell reference:
 6. สำหรับกรณีที่ต้องการให้ลิงก์ไปชีทอื่นๆ, ให้เปลี่ยนตัวเลือกใน Or select a place in this document:
 Using Hyperlink link to google web page

(ภาพด้านบน)
 1. ภาพด้านบน เป็นการใช้ Hyperlink ไปยังเวปเพจ Google
 2. Text to display: คือป้ายกำกับ (caption) ที่ต้องการให้แสดงบนเซลล์ที่ทำ Hyperlink จากภาพใส่ google
 3. ใต้หัวข้อ Link To: ให้เลือก Existing File or Web Page
 4. หรือคลิกเลือก Browsed Pages browse page icon เพื่อไปที่หน้าเวปเพจที่ต้องการ

 5. หรืออาจจะใส่ชื่อเวปไซด์ที่ต้องการลิงก์ ที่ Address:, ซึ่งจะก้อปปี้ URL เวปไซต์ที่ต้องการมาใส่ตรง Address: นี้ก็ได้เหมือนกัน

(ภาพซ้าย)

การเอา Hyperlink ออก ด้วยการคลิกเม้าส์ขวา(หรือกด Shift+F10) แล้ว Remove Hyperlink ถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนลิงก์ ด้วย Edit Hyperlink
 Remove Hyperlink

Related Posts Widget For Blogger with Thumbnails

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

Auto Running Number ด้วย ฟังก์ชัน IF กับ MAX

Auto Running Numbers ด้วย ฟังก์ชัน MAX

Running Number หรือ การเรียงอันดับ
ที่ไม่ประสงค์จะเรียงทุกแถว (ROW) สามารถใช้ Function Max ร่วมกับ IF จะสะดวกมากขึ้น
โดยที่สูตร MAX จำเป็นต้องใส่ $ เพื่อล็อคคอลัมภ์
Using IF and Max Function

ตัวอย่าง 1
Running Numbers only Frozen Fruit

=IF( $C3=$I$2,MAX($B$2:$B2)+1,0)

การใช้ฟังก์ชัน MAX กับ IF เรียงอันดับ ประเภทสินค้า
 1. ต้องการเรียงอันดับ 123... .ในคอลัมภ์ B เฉพาะสินค้าประเภท Frozen Fruit Type
 2. ใช้ เซลล์ I2 (Frozen Fruit) เป็นเซลล์กำหนดเงื่อนไข เปรียบเทียบกับข้อมูลของคอลัมภ์ C ในตาราง โดยใช้ Function IF
 3. ถ้าเซลส์ C3 = เซลล์ I2 ให้สูตร Max หาค่าสูงสุดของเซลล์ก่อนหน้า แล้วบวก 1
 4. ผลลัพท์คือสูตรจะไม่ Running Number สำหรับสินค้าประเภท Frozen Pork- Grill Pork Fore Leg, Marinated Pork

ตัวอย่าง 2
Running Numbers only Frozen Fruit

=IF($E3=$I$2,MAX($B$2:$B2)+1,0)

การใช้ฟังก์ชัน MAX กับ IF เรียงอันดับเฉพาะ ราคาที่กำหนด
 1. ต้องการเรียงอันดับ 123... .ในคอลัมภ์ B เฉพาะสินค้าราคาต่ำกว่า 100
 2. ใช้ เซลล์ I2 (100) เป็นจุดกำหนดเงื่อนไข เปรียบเทียบกับข้อมูลของคอลัมภ์ E ในตาราง โดยใช้ Function IF
 3. ถ้าเซลส์ E3 <(น้อยกว่า) เซลล์ I2 ให้สูตร Max หาค่าสูงสุดของเซลล์ก่อนหน้า แล้วบวก 1
 4. ผลลัพท์คือสูตรจะข้าม Running Number ถ้าราคาสูงกว่า 100 เช่น Cranberry, Lychee Meat

ตัวอย่าง 3
Running Numbers only Frozen Fruit

=IF( $F5-$G5<$I$2,MAX($B$2:$B2)+1,0)

การใช้ฟังก์ชัน MAX กับ IF เรียงอันดับเฉพาะสินค้าที่ยอดขาย (Sale) ต่ำกว่า ประมาณการ (Forecast) น้อยกว่า 9
 1. ต้องการเรียงอันดับ 123... .ในคอลัมภ์ B เฉพาะสินค้าที่ขายได้ต่ำกว่าประมาณการน้อยกว่า 9
 2. ใช้ เซลล์ I2 (9) เป็นจุดกำหนดเงื่อนไข เปรียบเทียบกับข้อมูลของคอลัมภ์ F และ G ในตาราง โดยใช้ Function IF
 3. ถ้าผลลัพท์มากกว่า เซลล์ I2 ให้สูตร Max หาค่าสูงสุดของเซลล์ก่อนหน้า แล้วบวก 1
 4. ผลลัพท์คือสูตรจะข้าม Running Number ถ้าผลต่างมากกว่า 9

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

การใช้ฟังก์ชัน MAX, MIN กับ IF ใน EXCEL

Function MAX และ Min ใน Excel

MAX จะคืนค่าสูงสุดของชุดข้อมูล ส่วน MIN จะคืนค่าต่ำสุดของชุดข้อมูล
 • ซึ่งเป็นค่าตัวเลข, วันที่
 • หรืออยู่ในช่วงเซลล์ที่กำหนด
 • ถ้าเงื่อนไขไม่มีค่า จะคืนค่า 0 (ศูนย์)
 • สามารถใช้ประยุกต์กับฟังก์ชั่นอื่นๆ

Row Column
A B C D
1 No Inventory Price Start
2 1 Cook's knife 710 1/8/2015
3 2 Filleting knife 500 1/7/2015
4 3 Bread knife 800 15/7/2015
5 4 Paring knife 420 15/4/2015
6 5 Chinese Chopper 450 15/5/2015
7 6 Cleaver 610 1/6/2015
8 7 Filleting knife 449 1/9/2015
9 8 Paring knife 430 15/8/2015

จากตารางข้างต้น เป็นรายการสินค้าคงเหลือ โดย B เป็นชนิดของมีดแบบต่างๆ, C คือราคา และ D เป็นวันที่ล่าสุดที่ใช้ราคาใน Column C เราจะใช้ข้อมูลในตารางทดสอบการใช้ฟังก์ชัน MAX และ MIN ในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ร่วมกับ ฟังก์ชั่น IF

Row Column
10 E F G
11 เงื่อนไข การใช้ฟังก์ชัน ผลลัพท์
12 ราคาสูงสุด =MAX(C2:C9) 800
13 ราคาต่ำสุด =MIN(C2:C9) 420
14 วันที่ล่าสุด =MAX(D2:D9) 1/9/2015
15 และ การหาคำตอบตามเงื่อนไข โดยใช้คู่กับ IF
16 ชื่อสินค้า การใช้ฟังก์ชัน ผลลัพท์
18 Price: Cleaver {=MAX(IF($B$2:$B$9=E18,$C$2:$C$9,0))} 610
20 Price: Filleting knife {=MIN(IF($B$2:$B$9=E18,$C$2:$C$9,0))} 449
19 Start: Paring knife {=MAX(IF($B$2:$B$9=E19,$D$2:$D$9))} 15/8/2015

จากตารางตัวอย่าง การใชัฟังก์ชัน MAX, MIN และ MAX+IF, MIN+IF

 1. การหาค่าสูงสุด หรือ ต่ำสุด เพียงใช้ฟังก์ชัน MAX หรือ MIN แล้วกำหนดช่วงเซลล์ที่ต้องการเท่านั้น (ตัวอย่าง Row12,13,14)

 2. กรณี Row18 ใช้ IF เพิ่มเงื่อนไข ถ้าช่วงเซลล์สินค้า $B$2:$B$9 เท่ากับ Cleaver (E18) ให้สูตรหาราคา ของ E18 ซึ่งมองดู การทำงานคล้าย Vlookup หรือ Sumif แต่ การใช้ MAX มีข้อแตกต่างตรงที่เราเลือกค่าที่มากที่สุดหรือ น้อยที่สุดได้ ถ้าข้อมูลมีมากกว่าหนึ่งรายการ

 3. กรณี Row19,20 เหมือนกันตรงที่ สินค้าทั้ง Filleting Knife (No.2,No7) กับ Paring knife (No4, No.8) มีสองรายการ เมื่อใช้ฟังก์ชัน MIN ผลลัพท์ของ Filleting Knife คือ 449 และ Paring Knife ใช้ฟังก์ชัน MAX สูตรจึงคืนค่า วันล่าสุด คือ 15/8/2015

 4. การใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF ในลักษณะนี้ ต้องปิดสูตรด้วยการกด Ctrl + Shift + Enter
Inventory Data for test Max and Min Function+ if Function

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

ขวัญแก้วรีสอร์ท นครสวรรค์

ขวัญแก้วรีสอร์ท นครสวรรค์

ขวัญแก้ว เป็นรีสอร์ทขนาดกะทัดรัด บนถนนพหลโยธิน(สาย1) ด้านที่วิ่งไปจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ใกล้ๆกับตลาดหนองเบน ก่อนสามแยกไฟแดงที่เป็นทางแยกไป อำเภอลาดยาวหรือ ถนนสาย 1072

และก่อนถึงรีสอร์ทจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ แต่หากเป็นเวลาเย็นหรือดึก อาจจะไม่เห็นป้ายทาง ใช้สามแยกไฟแดงจะไปลาดยาวเป็นจุดสังเกตุ
Kwankaew Resort
ภายในห้องพักของขวัญแก้วรีสอร์ท
เพราะรีสอร์ทอยู่ริมถนนใหญ่ จึงเหมาะที่จะใช้แวะพักเพื่อเดินทางต่อหรือพักเพื่อไปทำงานในอำเภอที่ไม่ไกล เช่น อำเภอสลกบาตร กำแพงเพชร หรือ อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ และ อยู่ไม่ไกลจากทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ซึ่งสะดวกในการเดินทางมากกว่าการพักในเมือง
ด้านหน้าของ รีสอร์ท ขวัญแก้ว เป็นร้านกาแฟสดตกแต่งไว้น่านั่ง และอยู่ไม่ไกลจากตลาดหนองเบน

จึงไม่ต้องกังวลมากเรื่องอาหารการกิน มีให้เลือกพอสมควร และอยู่เลยปั๊มน้ำมันเชลล์ไปนิดเดียวเท่านั้น
Kwankaew Resort ์Nakornsawan
ภายในห้องพักของขวัญแก้วรีสอร์ท
รวมถึงการตกแต่งไม่ได้ด้อยกว่าที่พักราคาแพงๆ หลายๆ แห่ง วัสดุในห้องพักดูดีพอสมควร สำหรับรูปแบบห้องพัก มีให้เลือกทั้งแบบเตียงคู่ และ เตียงเดี่ยว ภายในห้องมีจอแอลอีดี ชุดโตะเก้าอี้ ตู้เย็น และกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าพร้อมกาแฟสำหรับชงดื่มได้ในห้องพัก (อันนี้ชอบ)
Kwankaew Resort
ลักษณะที่พักก็เป็นแบบบ้านหลังเล็กๆ มีที่สำหรับจอดรถด้านข้างทุกห้องพัก

ห้องน้ำกว้างสะอาด ราคาห้องพักอยู่ในช่วงราคา 450-550 พร้อม wifi ราคาก็ขึ้นอยู่กันรูปแบบการตกแต่งซึ่งไม่เหมือนกันซะทีเดียว
ห้องน้ำของขวัญแก้วรีสอร์ท
ภายในห้องน้ำของขวัญแก้วรีสอร์ท

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

บ้านภูนารารีสอร์ท ที่พักในลำนารายณ์ ชัยบาดาล

ภูนารารีสอร์ท ที่พักในชัยบาดาล


Phunara Resort at Chaibadan Lopburi
ด้วยความที่ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่บนถนน สระบุรี-หล่มสัก หรือถนนสาย 21 และอยู่ไม่ไกล จากขนส่งลำนารายณ์
ภูนารารีสอร์ท จึงเป็นที่พักในอำเภอชัยบาดาลอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะ จะเป็นที่พักตัวเลือก สำหรับผู้ต้องเดินทางไปทำงานที่อำเภอนี้ หรือเป็นที่แวะพักก่อนเดินทางไปเพชรบูรณ์หรือ ไปชัยภูมิ ในรีสอร์ทเองก็มีอาหารกึ่งสำเร็จรูปไว้บริการ และ ถ้าขับรถไปเอง สามารถเข้าไปหาอาหารทานได้ ในตลาดลำนารายณ์ ซึ่งมีความหลากหลายมากกว่า
Phunara Resort
Ban Phunara Resort
รีสอร์ทอยู่บนถนนที่วิ่งเข้ากรุงเทพฯ ซึ่งถ้าขับรถมาจากกรุงเทพฯ หรือ สระบุรี พอขับเลยโรงแรมต้นปาล์มอินน์ ก็กลับรถที่ยูเทริ์นก่อนถึงสามแยกไฟแดงที่มีหอนาฬิกา ซึ่งเป็นทางเข้าขนส่งลำนารายณ์ แต่ถ้ามาจากเพชรบูรณ์ ให้วิ่งเลยสามแยกไฟแดงที่มีหอนาฬิกา จะเห็นป้ายภูนารารีสอร์ท อยู่ติดๆ กับปั๊มน้ำมันปตท.
ลักษณะของห้องพักภูนารารีสอร์ทเป็นเรือนแถว และ ถนนหน้าห้องของรีสอร์ท เป็นพื้นคอนกรีตใช้เป็นที่จอดรถ โดยใช้ต้นไม้ ทำเป็นแนวจอดรถของห้องพักแต่ละห้อง
Inside of Ban Phunara Resort Twin bed- Ban Phunara Resort
รูปลักษณ์และการตกแต่งของภูนารารีสอร์ท เป็นแบบเรียบง่าย ดูสะอาดสะอ้าน , ในห้องน้ำจัดพื้นที่ไว้พอเหมาะพอดี กับการใช้งาน ทั้งห้องพักและ ห้องน้ำ แลดูสะอาด
Twin bed of Ban Phunara Resort Inside of Banphunara Resort

เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักในห้องเป็นไม้ทั้งหมด  มีทั้งเตียงเดี่ยวใหญ่ Double Bed และเตียงคู่สองเตียงTwin Bed มีแอร์ ตู้เย็น โต๊ะ เก้าอื้ และม้านั่งยาวในห้อง
มองภายในห้องจากประตูห้องพัก บ้านภูนารา ภายในห้องพัก บ้านภูนารา ภายในห้องพัก บ้านภูนารา
ส่วนผ้าห่มเป็นผ้าสีฟ้าเนื้อแบบผ้าขนหนู ซึ่งโดยส่วนตัวไม่ถูกใจเพราะชอบแบบผ้าคอตต้อน มากกว่าแต่ก็รับได้ เพราะก็สะอาดไม่มีกลิ่นอับ
การตกแต่งภายในห้องพัก บ้านภูนารา
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ มีผ้าขนหนูอาบน้ำ สบู่ ยาสระผม ราคาห้องพักปัจจุบันอยู่ที่ 400 บาท แต่ไม่มีอาหารเช้า

แรกๆ เลย ที่เข้าพักในภูนารารีสอร์ทนี้ มีอาคารเพียงแถวเดียว แต่ปัจจุบันได้ต่อเติมอาคารเพิ่มขึ้นเป็น หกอาคาร และยังคงรูปแบบเดิมอยู่คือ เป็นเรือนแถวชั้นเดียว


Phunara Resort's Restroom BanPhunara Resort's Restroom
เรื่องอาหารการกิน แนะนำเข้าไปใน ตลาดลำนารายณ์ 

ขับเลยทางรถไฟไปจะมีอาหารขายยาวทั้งสองฝั่งถนน

ทั้งสเต็ก, คอหมูย่าง, ก๋วยเตี๋ยวลาดหน้า, ก๋วยเตี๋ยวหมู, อาหารตามสั่ง,

ขนมหวานเกล็ดหิมะ ขนมปังสังขยา นมสด ฯลฯ

บางวันมีตลาดนัดขนาดใหญ่มาก ไว้ให้ช้อปปิ้ง ใกล้ๆกับพื้นที่ ทางรถไฟ