วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาพดรออิ้ง-Lady's face

ภาพดรออิ้งใบหน้าของหญิงสาว Drawing of a lady's face

เป็น drawing วาดเส้นบนกระดาษ Watercolour Pad (สำหรับสีน้ำ)แบบ rough 2 sides / 200 gsm.ของ Master Art ด้วยดินสอ HB เป็นรูปใบหน้าหญิงสาว
Drawing of a woman's face

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น