วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรียนอะไรดีไม่ตกงาน learn what you love to do


เรียนอะไรดี ที่ไม่ตกงาน เป็นคำถามฮอตฮิตจริงๆ และเป็นคำถามสำคัญที่อยู่ในใจพ่อแม่ทุกคน หรือแม้แต่ตัวเด็กเอง วิชายอดนิยมทั้งหลาย  ก็มี
  • การบริหาร หรือ การบัญชี นี่น่าจะเป็นสาขายอดนิยมเลย
  • หมอ ใครๆ ก็อยากให้ลูกเป็นหมอ
  • สถาปนิก หรือ วิศวกร เท่มากตอนเดินตรวจไซด์งาน
  • ทนายความ จะให้ดีต้องสอบเน แล้วเป็นอัยการ เลยไปถึงเป็นผู้พิากษาเลยยิ่งดี
  • อีกหนึ่งยอดนิยมเลย รัฐศาสตาร์
  • การตลาด, นิเทศศาสตร์ นักแสดงมากเลยที่เรียนสายนี้
  • เศรษฐศาสตร์ เพื่อมาทำงานในสายที่เคยเรียกกันว่ามนุษย์ทองคำ คือ สต็อกโบรกเกอร์ ที่นั่งเทรดหุ้นใน บริษัทหลักทรัพย์
on the way

อันที่จริงตอนเลือกเรียน เด็กๆ ก็มีเป้าหมายจะทำงานในสายอาชีพที่เขาเลือกเกือบทุกคน เว้นแต่คนที่ยังไม่รู้ว่าชอบทำงานอะไร หรือเลือกเรียนตามคำแนะนำของครู พ่อ แม่ หรือตามความจำเป็นของครอบครัว และการเลือกเรียน บางครั้ง ก็คล้ายกับแฟชั่นประเภทหนึ่ง เมื่อนิยมสาขาใด ก็มักแห่ไปเรียนกันมากมาย แต่เมื่อเรียนจบ หลายๆคน ก็ไม่ได้ทำงานในสายที่ตั้งใจไว้

อีกประการ ที่ทำให้ไม่ได้ทำงานในสายที่เรียนมา น่าจะเกิดจาก อุปสงค์กับอุปทานมันไม่ได้ไปในทางเดียวกัน บางสาขาวิชาผลิตบัณฑิตออกมาล้นตลาด และงานใหม่ๆ ในโลกวันนี้ ที่แปลกและไม่เคยมีเกิดใหม่มากมาย งานมันเปลี่ยนไปตามโลกที่หมุนไปทุกวัน เพียงสี่ปีที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็อาจมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นก็ได้

ดังนั้นเพียงแค่เลือกเรียน ไม่ได้เพียงพอแล้วสำหรับคนในยุคปัจจุบัน ต้องเรียนรู้เรื่องการปรับตัว ปรับทัศนคติ และต้องหูตากว้างไกล คนที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ เรียนรู้ และดัดแปลงความรู้ที่เรียนมาเพื่อมาใช้กับงานที่ไม่ได้เรียนมา จะเป็นคนที่สามารถทำงานได้หลากหลาย และอาจก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำได้ ตรงกันข้าม ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ ก็ยากที่ทำงานในสายที่ตัวเองไม่ได้เรียนมา ทำให้ทำงานลำบากและอาจมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่


แต่สิ่งที่ดีที่สุด ก็ยังเป็นการเลือกเรียนในสายที่ได้ทำงานที่รัก ซึ่งการเรียนจะเป็นไปด้วยความตั้งใจและเต็มที่กับการเรียน และเมื่อได้ทำงานที่รักจะทำให้เกิดความสุข เมื่อได้ทำงานนั้นๆ เราจะไม่รู้จักเหนื่อยที่จะเรียนรู้ หาข้อมูลเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะยากเย็นแค่ไหน การทำงานที่เรารัก จะทำให้ขยันได้ทุกวัน เช้ามืดยันเที่ยงคืน ไม่รู้จักวันสุดสัปดาห์

Michale Jordan is the famous basketball player

น่าจะเป็นการดี ถ้าหากเราสนับสนุน ส่งเสริมเด็กๆ ให้ไปในทิศทางที่เขาถนัด หรือมีพรสวรรค์ รวมทั้งแนะให้เขาเข้าใจและรู้ว่ากำลังอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ เพื่อให้เขาได้เลือกอนาคตของตัวเขาเอง ด้วยความตั้งใจ น่าจะดีกว่าที่ มองหาสาขาที่เรียนแล้วไม่ตกงาน และที่สำคัญเงินมักจะมาหาคุณ ตอนคุณมีความสุข

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น