วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Excel2007 Text Functions การใช้ฟังก์ชั่นตัวอักษรText Function หรือ ฟังก์ชั่นที่ใช้กับตัวอักษร

สามารถใช้ฟังก์ชั่นกลุ่มนี้กับค่าตัวหนังสือหรือจะเป็นค่าตัวเลขใดๆ ก็ได้ ซึ่งทำให้การเก็บข้อมูลลูกค้าหรืออื่นๆ ง่ายขึ้นและสามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้งานอื่นๆ ได้อีกหลากหลายแบบ จะขอพูดถึงฟังก์ชั่นที่ใช้กับตัวอักษร ที่มีการใช้บ่อยๆ


No.Functionผลลัพท์
1.LEN ใช้นับ alphabet หรือ จำนวนตัวอักษรในเซลส์ ที่เราต้องการ
2.UPPER ทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สำหรับภาษาไทยจะแสดงผล เป็นตัวอักษรเดิม
3.LOWER ทำให้ตัวหนังสือ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ตรงข้ามกับ UPPER
4.LEFTเลือกตัวอักษร โดยยึดตัวอักษรซ้ายสุด หรือ ตัวแรก เป็นตัวที่ 1  
5.RIGHT ลักษณะเหมือน LEFT เพียงแต่ยึดตัวอักษรขวาสุด/ตัวสุดท้าย เป็นตัวที่ 1
6.MID เลือกตัวอักษรภายในเซลส์ช่วงใดก็ได้ แล้วกำหนดลำดับ ถัดไปกี่ตัวอักษร
7.SEARCH ค้นหาตัวอักษรที่เราต้องการว่าอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไร
8.BAHTTEXT ใช้แปลงมูลค่าตัวเลข ให้เป็นมูลค่าเงินบาท

เราจะใช้ตัวอย่างการใช้สูตรต่างๆ กับคำว่า Excel Learning ซึ่งเราวางคำนี้ไว้ที่เซลส์ E4 และ ตัวเลข 500 ซึ่งอยู่ที่เซลส์ F4 


Row Numer Column Letter
3 C D E F
4 ใช้สูตรกับเซลส์ E4 และ F4Excel Learning 500
5
No
Function
การใช้ฟังก์ชั่น
ผลลัพธ์
6 1 LEN =LEN(E4) 14
7 2 UPPER =UPPER(E4) EXCEL LEARNING
8 3 LOWER =LOWER(E4) excel learning
9 4 LEFT =LEFT(E4,5) Excel
10 5 RIGHT =RIGHT(E4,8) Learning
11 6 MID =MID(E4,7,5) Learn
12 7 SEARCH =SEARCH(c,E4) 3
13 8 BAHTTEXT =BAHTTEXT(F4) ห้าร้อยบาทถ้วน

รูปตัวอย่าง การใช้งานบน Worksheet ของ Excel 2007

Excel 2007 Text Functions Sample
ข้อ 1-7 เป็นการทดสอบฟังก์ชั่น 7 แบบโดยกำหนดให้ใช้กับเซลส์ E4 ที่มีคำว่า "Excel Learning"
ข้อ 8 เป็นการทดสอบฟังก์ชั่น BAHTTEXT โดยกำหนดให้ใช้กับเซลส์ F4 ที่มีตัวเลข "500"

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น