วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การย้ายหรือคัดลอกแผ่นงานใน Excel


ใน Excel เราสามารถย้าย (Move), คัดลอก (Copy)แผ่นงาน (Worksheet)หรือสมุดงาน (Workbook) ด้วยวิธีคลิกเม้าส์ขวาที่ tab sheet ด้านล่างของ Excel worksheet (ดูรูป More or Copy Box รูปที่ 1)

การย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน (Move or Copy) มีขั้นตอนตามนี้
 1. เปิดสมุดงานหน้าที่มีแผ่นงาน (Worksheet) ที่ต้องการย้ายหรือคัดลอก
 2. คลิกเลือ Tab sheet ของแผ่นงานที่ต้องการย้ายหรือคัดลอก ซึ่งอยู่ด้านล่างของสมุดงาน (Workbook) 
  move or copy box
  Move or Copy รูปที่ 1
  • ถ้าต้องการย้ายหรือคัดลอกแผ่นงานเป็นกลุ่ม Group of worksheet ให้กด shift ขณะที่คลิก tab แต่ละแผ่นงาน
  • หรือ ถ้าแผ่นงาน (Worksheet) ที่ต้องการไม่อยู่ติดกัน ให้กด CTRL ขณะที่คลิกเลือกแผ่นงาน (แต่ที่จริงก็ลากให้มาอยู่ติดกันก็ได้นะ เว้นแต่ว่าแต่ละ แผ่นงาน (worksheet) จำเป็นต้องจัดเรียงไว้)
 3. คลิกเม้าส์ขวา (secondary click) เลือกเมนู Move or Copy ตามรูปที่ 1
  Excel จะแสดงกล่องคำสั่ง Move or Copy ซึ่งจะแสดง Move selected sheet ตามรูปที่ 2
  • ส่วนแรกใต้เมนู To book: เป็นลิสต์ของ ไฟล์งาน (workbook) ปัจจุบัน รวมถึง workbook อื่นๆ ที่มีการเปิดใช้งานอยู่  ซึ่งสามารถเลือกย้ายหรือคัดลอกไปไฟล์งานปัจจุบัน หรือ ไฟล์งานใหม่ได้ (new workbook)
  • ส่วนที่สองใต้เมนู Before sheet: เป็นลิสต์ worksheet ของ workbook ที่เราเลือกไว้จากช่อง To book:,
  • ส่วนที่สาม checkbox ของ Create a copy คลิกที่ช่องเพื่อทำการคัดลอก worksheet ที่เหมือนเดิมขึ้นมาใหม่  แต่ถ้าไม่คลิกจะเป็นการย้าย worksheet
Move or Copy workbook-worksheet in Excel no.3
Move or Copy workbook-worksheet in Excel รูปที่ 2
วิธีที่ง่ายกว่านั้น คือ การกด Ctrl ไว้ขณะที่คลิกเลือกที่ Tab ที่ต้องการคัดลอก แล้ววางลงที่ Tab sheet ใหม่Clone Sheet in Excel
โคลนนิ่งชีทรูปที่ 3

การ copy worksheet นั้น สูตรหรือ formula และ format ต่างๆ จะถูกคัดลอกมาด้วยเช่นถ้าสูตรดึงจาก worksheet หน้า data ก็จะถูกอ้างอิงไปทุกๆ worksheet ที่ถูกคัดลอกไป

remarks:
สำหรับเม้าส์ที่เซ็ทไว้สำหรับคนถนัดขวา (Right-handed)
 1. primary click คือ การคลิกเม้าส์ซ้าย และ
 2. secondary click คือ การคลิกเม้าส์ขวา

Reactions:

1 ความคิดเห็น: