วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทำตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็กด้วยฟังก์ชัน UPPER, PROPER, LOWER ใน Excel 2007

ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กก็ควบคุมได้ใน Excel ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความใน Excel หรือ Excel's Text Function ดูเป็นอะไรที่เรียบง่ายและเหมือนไม่มีความสำคัญสักเท่าไร แต่ถ้าได้ลองใช้งานแล้วจะรู้สึกว่ามันก็เวิร์คเหมือนกันนะ

UPPER, PROPER, LOWER

คือชุดฟังก์ชันก์ที่พูดถึง หน้าที่คือเปลี่ยน Text ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ ตัวพิมพ์เล็ก แต่ละตัวทำงานคล้ายกัน แต่คืนค่าต่างกันรูปแบบฟังก์ชัน
UPPER(text): แปลงข้อความใน (text) ไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
PROPER(text): เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำใน (text) เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และอื่นเป็นตัวพิมพ์เล็ก
LOWER(text): แปลงข้อความใน (text) เป็นตัวพิมพ์เล็ก

ตัวอย่างการใช้งาน
  1. ส่วนแรกใช้ฟังก์ชันกับ Text
  2. ส่วนถัดไป สมมุติให้ A6 เป็นประโยค you must be the change You wish to see in the World. และจะใช้ประโยคนี้กับฟังก์ชันทั้งสาม
PROPER Function in Excel 2007

RowColumn
ABC
1ฟังก์ชันที่ใช้แทนค่าผลลัพท์
2UPPER(text)UPPER ("Mahatama Gandhi")MAHATAMA GANDHI
3PROPER(text)PROPER ("good manufacturing practice")Good Manufacturing Practice
4LOWER(text)LOWER ("Swimsuit-Shopping Demons")swimsuit-shopping demons
5
6
you must be the change You wish to see in the World.
7UPPER(A6)YOU MUST BE THE CHANGE YOU WISH TO SEE IN THE WORLD.
8PROPER(A6)You Must Be The Change. You Wish To See In The World.
9LOWER(A6)you must be the change. you wish to see in the world.
การใช้งานฟังก์ชันชุดนี้ก็ขึึ้นอยู่กับว่าเหมาะที่จะใช้กับข้อความแบบไหน

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น