วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Condtional Formatting สลับสีระหว่างแถวด้วยฟังก์ชัน ODD กับ EVEN ใน Excel

ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายของ Conditional Formatting ผนวกกับ Formatting ที่ใช้งานง่ายช่วยให้การทำงานบน Excel เป็นไปได้มากกว่าหลายๆ คนจะคาดถึง ดังนั้นในบทความนี้

จะประยุกต์การใช้ Conditional Formatting เพื่อสร้างแถบริ้วสลับสีใน Excel

Create alternating bands in Excel 2007

ซึ่งก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับฟังก์ชันอย่าง ODD และ EVEN ก่อน เพราะงานนี้เราจะใช้ Conditional Formatting เป็นหัวโจกแล้ว EVEN กับ ODD เป็นสมุนซ้ายขวา

การทำงานของ ODD และ EVEN

 • EVEN (number) ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นเลขคู่ที่อยู่ใกล้ที่สุด ฟังก์ชันนี้เหมาะที่จะใช้คำนวณสิ่งของที่ต้องอยู่เป็นคู่ๆ
 • ODD (number) ทำหน้าที่ส่งคืนค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นเลขคี่ที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข้อสังเกตการทำงานของฟังก์ชัน EVEN และ ODD
 • Number คือค่าที่จะปัดเศษ
 • ถ้าค่า number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน ODD และ EVEN จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!
 • การปัดเศษขึ้นของทั้งสองฟังก์ชัน ทำให้ค่าผลลัพท์ที่ได้จะออกห่างจาก 0 มากขึ้น
 • เช่นเดียวกับ EVEN ถ้า number เป็นจำนวนคู่อยู่แล้วจะไม่มีการปัดเศษขึ้น
 • สำหรับ ODD ถ้า number เป็นจำนวนคี่อยู่แล้วจะไม่มีการปัดเศษขึ้น

New Rule in Conditional Formatting Menu


วิธีการสร้างแถวสลับสีใน Excel โดยใช้ Conditional Formatting และฟังก์ชัน ODD กับ EVEN

 1. เปิดชีทงานที่ต้องการ คลุมพื้นที่เซลล์หรือ Table ที่เราต้องการทำการสลับสี


 2. ไปที่ Home > Styles > Conditional Formatting > New Rule

 3. ให้เลือกรายการสุดท้ายใต้หัวข้อ Select Rule Type:
  คือ Use a formula to determine which cells to format:

  Select Rule to Use a formula to determine which cells to format

 4. ใต้  Format values where this formula is true: จะเห็นช่องให้ใส่ Function  เราจะใช้ฟังก์ชัน EVEN กับ ODD ใส่ที่นี่เพื่อกำหนดการสลับสีแถวใน Table (ทำสองครั้ง)
  • ฟังก์ชันที่ทำริ้วสีสีำหรับแถวคูู่ : =EVEN(ROW())=ROW()
  • ฟังก์ชันที่ทำริ้วสีสำหรับแถวคี่ : =ODD(ROW())=ROW()
  Using EVEN function in Conditional Formatting
  Using ODD function in Conditional Formatting
  เราอาจจะกำหนดริ้วสีเพียงแถวคู่หรือแถวคี่อย่างเดียวก็ได้ Table ก็จะแสดงริ้วสีสลับกับสีขาว
 5. Manage Rules in Conditional Formatting Menu 6. ถ้าเลือกใช้คำสั่ง New Rule ใน Conditional Formatting เราต้องเรียกใช้คำสั่งนี้สองครั้ง

  แต่ถ้าใช้คำสั่ง Manage Rules แทน นอกจากเพิ่มเงื่อนไขได้แล้วก็ยังแก้ไข หรือ ลบ เงื่อนไขได้

  รวมถึงให้แสดงผลทันทีโดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบ

  ซึ่งถ้าต้องการให้แสดงผลทันที ให้กดที่ Apply

  Conditional Formatting Rules Manager

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น