วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาพดรออิ้ง My drawing-สิเรียม


ภาพนี้ใช้ดินสอ วาดบนกระดาษ Fine Face ของ Canson ซึ่งจำหน่ายในแบรนด์ MASTER ART เป็นปกเขียว เนื้อกระดาษค่อนข้างหนา และภาพนี้ใจอยากให้เหมือน สิเรียม แต่อะนะ พยายามให้เหมือน

Sirium-Thai movie star

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น