วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาพดรออิ้ง Drawing ซิ่ว,เทพเจ้าแห่งการมีอายุยืนยาว

3 เทพเจ้าจีนที่รู้จักกันว่า ฮก ลก ซิ่ว ช่วยส่งเสริมให้มีแต่เรื่องมงคล ตามความหมายของเทพทั้ง 3 องค์
  • ฮก มีความหมายว่าโชคดีและความสมบูรณ์พูนสุข
  • ลก มีความหมายถึงความมั่งคั่ง
  • ซิ่ว ความหมายถึงการมีอายุยืนยาว
Drawing รูป เทพเจ้าซิ่ว เทพแห่งการมีอายุยืนยาว
Siu-Chinese Gods of Longevity

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น