วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Shortcuts ที่น่าใช้ใน Excel


ใน Excel มี shortcut หรือ คีย์ลัดให้เรียกใช้มากและค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานแบบไม่ใช้เม้าส์ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักติดเม้าส์กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถเรียกดูคำสั่งบนเมนูก่อนได้

แต่คีย์ลัดก็คือคีย์ลัด ทำให้งานเร็วขึ้น และลดขั้นตอนการเรียกคำสั่งใช้งานได้เยอะเลย

โดยส่วนตัวชอบใช้ Shortcut ชุดหนึ่งเป็นชุดที่ใช้ได้บ่อยๆ และเป็นชุดที่ต้องพันกับไฟล์งานอยู่แทบทุกไฟล์

คีย์ลัด Shortcut สำหรับไฟล์งาน

Shortcut
การแสดงผลคีย์ลัด(Shortcut)เทียบกับเมนูหลัก
Ctrl
O
เปิดไฟล์งานอื่น, File > Open
Ctrl
N
เปิดสมุดงานใหม่, File > New
Ctrl
S
บันทึกไฟล์งานปัจจุบัน, File > Save
F12
บันทึกไฟล์งานเป็น, File > Save as
Ctrl
F2
ตัวอย่างก่อนพิมพ์, File > Print>Print Preview
Ctrl
F4
ปิดไฟล์งานปัจจุบัน, File > Close
Alt
F4
ปิดไฟล์งานเหมือน Ctrl+F4
Ctrl
W
ปิดไฟล์งานเหมือน Ctrl+F4

keyboard

คีย์ลัด Shortcut สำหรับแผ่นงาน

Shortcut
ผลของคำสั่งคีย์ลัด (Shortcut)
Ctrl
C
คัดลอก(Copy) เมื่อ Enter ที่เซลล์ใดๆ จะเป็นการวางค่า (paste)ที่คัดลอกมา
Ctrl
X
ตัด(Cut) เมื่อ Enter ที่เซลล์ใดๆ จะเป็นการวางค่า (paste) ที่ตัดมา
Ctrl
V
การวาง สามารถวางได้มากกว่า 1ครั้ง (Paste, Multiple Paste)
Ctrl
F
ค้นหา Find ค้นหาค่าในเซลล์ของ Worksheet ปัจจุบัน
Ctrl
H
ค้นหาและแทนที่ Find&Replace ค้นหาค่าใดๆในเซลล์และแทนทีค่าใหม่
Ctrl
A
เลือกพื้นที่เซลล์ปัจจุบันทั้งหมด Select all กด ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน
Ctrl
Shift
* 8
เหมือน Ctrl+A แต่ต้องกด Ctrl, Shift, * พร้อมกัน
Ctrl
Shift
Spacebar
เหมือน Ctrl+A
Ctrl
Shift
End
เลือกเซลล์ปัจจุบันถึงขอบเขตเซลล์ที่ใช้งานอยู่
F8
ล็อกเซลล์หรือพื้นที่เซลล์
Ctrl
ลูกศร
ไปขอบเขตข้อมูลก่อนเซล์ว่าง ใช้รวมกับ F8 จะคล้าย Ctrl+Shift+End
F9
สั่งคำนวณแผ่นงาน ใช้เมื่อกำหนดให้การคำนวณเป็น manual
Ctrl
Home
ไปจุดเริ่มต้นของแผ่นงานหรืออาจจะไปที่ A1
Ctrl
End
ไปมุมล่างขวาสุดของแผ่นงาน Worksheet
Ctrl
Y
ทำซ้ำคำสั่งสุดท้าย Redo
Ctrl
Z
ยกเลิกคำสั่งสุดท้าย, เลิกทำหรือย้อนกลับ Undo
Ctrl
! 1
แสดงกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ Format cell

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น