วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การใช้ Fill Command และ Auto Fill ใน Excel

การใช้ Fill Command & Auto Fill ใน Excel

ใน Editing menu ภายใต้ เมนู Home มีคำสั่งอัตโนมัติต่างๆ เช่น Auto Sum, Fill command, Clear และคำสั่งอื่นๆที่จะกล่าวถึงก็คือ คำสั่ง Fill command เป็นรูปลูกศร และ Clear ซึ่งเป็นรูปยางลบ

Auto Fill button and Clear button in Editing menu
Auto fill menu

การทำงานของคำสั่งแต่ละตัวใน Fill Command


Down - Fill down คัดลอกข้อมูลลงด้านล่าง(Ctrl+D)
Right - Fill right คัดลอกข้อมูลไปทางขวา(Ctrl+R)
Up - Fill up คัดลอกข้อมูลไปทางเซลล์ด้านบน  
Left - Fill left เติมข้อมูลที่เหมือนกันไปทางขวา 

การทำงานของ Fill Command มีความหลากหลายโดยจะแยกเป็นเรื่องๆ ดังนี้

Using fill command to fill number from 1-2000
Fill number, ใส่ตัวเลขจาก 1 ถึง 2000
 1. เลือกเซลล์ใดๆ แล้วใส่เลข 1  
 2. เข้าเมนู Editing เลือก Series (รูปข้างบน) 
 3. ใต้หัวข้อ Series in เลือก columns, Type เลือก Linear
 4. Step value ใส่ 1, Stop value ใส่ 2000 จากนั้น ok
 5. ถ้าเลือก Series in เป็น Rows ตัวเลขจะถูกเพิ่ม (Fill) ไปทางขวาตามแถว


Using Auto command to fill running date in excel column

Fill Date เติมวันที่ด้วย Fill Command
 1. เลือกเซลล์ใดๆ ใส่วันที่เริ่มต้น ตามรูป 
 2. คลุมพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม(แนวคอลัมท์หรือแถวก็ได้ แล้วเข้า Fill Command
 3. คลิกเครื่องหมายถูกที่ Trend จากนั้น ok
 4. การทำงานส่วนหัวข้อ Date unit
  • Day - เรียงวันที่
  • Weekday - เรียงเฉพาะจันทร์-ศุกร์
  • Month - เรียงเดือน
  • Year - เรียงปี
 5. ถ้าจะเปลี่ยน Date unit ทำโดยคลุมพื้นที่ของวันที่ทั้งหมดแล้วเข้า Fill Command อีกครั้ง จากนั้นเลือก Date unit ที่ต้องการ


Using auto fill to fill down selected formula

Auto Fill เติมข้อมูลอัตโนมัติ
 1. คลุมพื้นที่เซลล์ใดๆ ตั้งแต่เซลล์ที่มีข้อมูลตัวแรกในการเพิ่มข้อมูล (แนวคอลัมท์หรือแถวก็ได้แล้วเข้าคำสั่ง Fill Command ตามรูป 
 2. ใต้ Type เลือก Auto Fill จากนั้น ok
 3. Auto Fill ใช้ได้ทั้งสูตร, ตัวเลข, ตัวอักษร
 4. คุณสมบัติเหมือนการคัดลอก

นอกจากนี้ใน Excel ก็สามารถใช้ auto fill ด้วยการลากเม้าส์ ตามแนวคอลัมท์(columns) หรือแถว(rows) ในแผ่นงาน(worksheet) Excel จะแสดงเครื่องหมาย Auto fill options (ในสี่เหลี่ยมสีแดง) ที่เซลล์ปลายทางเสมอ ซึ่งเราสามารถกำหนด options ต่างๆ ได้จากตรงนี้เช่นกัน

วีดีโอแสดงการใช้ Fill command เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น