วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

การจัดลำดับด้วยฟังก์ชัน Rank ใน Excel

ฟังก์ชัน Rank


การทำงานของฟังก์ชัน Rank เหมือนกับการจัดลำดับผู้ที่เข้าสอบแข่งขัน หรือจัดอันดับทีมที่เข้าประกวดการแสดง


โดยใช้คะแนนของผู้เข้าแข่งขันทุกหน่วยเป็นค่าอ้างอิงในการจัดอันดับ
และในฟังก์ชัน Rank ก็มีเงื่อนไขที่ใช้กำหนดวีธีเรียงอันดับ 2 แบบ คือการเรียงจากมากไปน้อย หรือ เรียงจากน้อยไปมาก
ไวยากรณ์ :
RANK (number,ref,order)
Rank Function

  • Number คือตัวเลขที่ต้องการค้นหา และเป็นหนึ่งในรายการทั้งหมด

  • Ref คืออาร์เรย์หรือการอ้างอิง รายการตัวเลข และค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขใน ref จะถูกละเว้น

  • Order ตัวเลขที่ใช้กำหนดวิธีจัดเรียงถ้าไม่ระบุไว้หรือเป็น 0 จะเรียงจากมากไปน้อย(Z->A) และถ้าเป็น 1 หรือ มากกว่าจะเรียงจากน้อยไปมาก (A->Z)
สมมุติว่าค่าที่ให้จัด Rank มีค่าซ้ำกัน ฟังก์ชัน RANK จะให้ลำดับที่ซ้ำด้วยเช่นกัน และตัวเลขซ้ำจะมีผลกระทบถึงลำดับที่ของตัวเลขตัวถัดมา เช่น ถ้าในรายการที่เรียงลำดับ มีลำดับที่ 2 สองรายการ ลำดับถัดไปต้องเป็นลำดับที่ 4 คือจะข้ามลำดับที่ 3 ไป

ตัวอย่างการใช้ ฟังก์ชัน RANK
ให้จัดอันดับพนักงานขายโดยใช้ยอดขายที่ทำได้ในเดือนก่อนโดยอ้างอิงจากยอดขายเดือนที่ผ่านมา

Row
Column
ABCDEF
1 Sales/ยอดขาย แทนค่าฟังก์ชัน(Z->A)
ผลลัพท์
Z->A
แทนค่าฟังก์ชัน(A->Z)
ผลลัพท์
A->Z
2 กรณ์ 105 =RANK($B2,B$2:B$8) 1 =RANK($B2,B$2:B$8,1) 6
3 ไข่มุก 97 =RANK($B3,B$2:B$8) 3 =RANK($B3,B$2:B$8,2) 5
4 จุตินันท์ 88 =RANK($B4,B$2:B$8,0) 5 =RANK($B4,B$2:B$8,3) 3
5 ชลิดา 105 =RANK($B5,B$2:B$8,0) 1 =RANK($B5,B$2:B$8,1) 6
6 ปีใหม่ 92 =RANK($B6,B$2:B$8) 4 =RANK($B6,B$2:B$8,1) 4
7 พิชิต 79 =RANK($B7,B$2:B$8,0) 7 =RANK($B7,B$2:B$8,2) 1
8 อินทนน 81 =RANK($B8,B$2:B$8) 6 =RANK($B8,B$2:B$8,1) 2

หมายเหตุ
  • การเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก จะยึดจากตัวเลขยอดขายเป็นหลัก ไม่ใช่ตัวเลขของผลลัพท์ที่ใช้ฟังก์ชันแล้ว

  • คอลัมท์ C ให้ Order เป็น 0 และ เว้นว่างไว้แสดงผลลัพท์ในคอลัมท์ D
    • กรณ์กับชลิดา ซึ่งมียอดขายเท่ากับ 105 กลายเป็นอันดับที่ 1 ทั้งสองคน
    • อันดับถัดไปคือ ไข่มุก ยอดขายเท่ากับ 97 ข้ามไปเป็นอันดับ 3 เลย

  • คอลัมท์ E ให้ Order เป็น 1 หรือ มากกว่า จะเรียงอันดับจากยอดขายน้อยที่สุด ไปหายอดขายที่มากกว่า

Reactions:

1 ความคิดเห็น: