วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

คำนวณจำนวนตัวเลขที่มีตัวอักษร(Text) ใน Excel

การคำนวณจำนวนตัวเลขที่มี Text ใน Excel

จากบทความเดิมที่แสดงการใช้ Custom Format Cells ส่วนในบทความนี้เป็นภาคต่อที่จะบอกว่า Custom Format Cell ทำอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไร
เมื่อไรที่ควรใช้ Custom Format Cells

  • เมื่อต้องการใส่ Text ในเซลล์ที่มี number โดยที่ยังคงคำนวณ บวก ลบ หาร หรือคูณจำนวนในเซลล์นี้กับเซลล์อื่นๆ ได้เหมือนเดิม
  • กรณีที่มีคำหรือตัวเลขที่ต้องคีย์อยู่ทุกรายการ การใช้ Custom format cells นี้ช่วยให้งานง่ายขึ้น
  • ข้อมูลที่ทำอยู่มีขนาดใหญ่ และต้องการใช้ช่วงเซลล์ในเวิร์คชีทให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไหได้ เพื่อให้ Excel ประมวลผลได้เร็วขึ้น
  • ต้องการบันทึกวันที่ให้เป็นรูปแบบเฉพาะ เช่น เมื่อคีย์วันที่ 22/3/2013 แล้วใช้ custom format cell กำหนดให้เป็นตามรูป input type of date formatting

วีดีโอตัวอย่างแสดงการคำนวณจากเซลล์ที่มีทั้ง number และ text

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น