วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

การแปลงตัวเลขเป็นค่าเงินภาษาอังกฤษ English Text

วิธีการแปลงยอดรวมตัวเลขเป็นค่าเงินภาษาอังกฤษ (English Text)ใน Excel

ด้วยการสร้างฟังก์ชัน Called SpellNumber และนำมาใช้เป็น Add-In ใน Microsoft Excel ซึ่ง Add-In - Called SpellNumber ไม่ใช่ฟังก์ชันดั้งเดิมของ MS Excel จึงทำให้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อได้เพิ่มฟังก์ขัน Spellnumber แล้วเท่านั้น


วิธีสร้างฟังก์ชัน SpellNumber

 1. เปิด Microsoft Excel สำหรับ user ที่ไม่เคยใช้ Developer ต้องเปิด Developer ก่อนเพื่อ Enable Macro เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาบันทึกโมดูลไม่ได้ ลิงก์เพื่อดูการเปิด Developer Tab

 2. เข้าที่แทป Developer เลือก Macro Security ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองตามภาพ
  choose macro security

 3. เข้า Trust Center(ด้านซ้าย) เลือกหัวข้อ Enable all macro (not recommended; potentially dangerous code can run) แล้ว ok
  setting enable macro

 4. เมื่อกลับมาที่หน้า worksheet ให้กด ALT+F11 เพื่อเปิดใช้งาน Visual Basic Editor หรือ เลือก Developer Tab แล้วเลือก Visual Basic
  Insert module in VB
  1. เข้าเมนู แทรก(Insert)
  2. คลิกโมดูล (Module)
  3. แล้วพิมพ์รหัสวางในโมดูล (ใช้คัดลอกได้)
  paste code in module
 5. รหัสที่ใช้คัดลอกไปวางที่โมดูลที่เพิ่มใหม่
  
   
  
 6. บันทึก
  Save button

 7. File name พิมพ์ชื่อไฟล์เป็น Spellnumber และ ลือกรูปแบบ (Save as types) เป็น Excel Add-IN ซึ่ง Excel จะเลือกไปบันทึกยังโฟลเดอร์ Add-In อัตโนมัติ จากนั้น กด Save
  Save project as Excel Add-In type

 8. office buttonเมื่อกลับมาที่ worksheet ให้ไปที่ office button อีกครั้งแล้วเข้า Excel options

 9. เข้าหัวข้อ Add-In ทางด้านล่างของหน้า จะมีตัวเลือก Manage: Excel Add-ins ให้คลิก 
  Go....

  Click Add-In menu from Excel options
  Then click Go button at manage Add-In to find Add-In list
  Choose Spellnumber from Add-In list

วิธีใช้ฟังก์ชัน Spellnumber เหมือนการใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ใน Excel

รูปแบบฟังก์ชัน = Spellnumber(number or cell)

ฟังก์ชัน Spellnumber สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบคือ 1. ป้อนตัวเลขในฟังก์ชันเลย กับ 2. อ้างอิงไปยังเซลล์ที่ต้องการ
Row Column
A
B
C
1
ตัวเลข
แสดงการใช้ฟังก์ชัน
ผลลัพท์จาก Spellnumber
2
12.75
= Spellnumber(12.75)
Twelve Dollars and Seventy Five Cents
3
402.50
= Spellnumber(A3)
Four Hundred Two Dollars and Fifty Cents
Sample of using Spellnumber Function
credit:
http://support.microsoft.com

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น