วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ฟังก์ชัน Row และ Rows ใน Excel-Rows Function

ฟังก์ชัน ROW และ ROWS

ROW และ ROWS คืนค่าแถว หรือ Row ที่ถูกอ้างอิง

โดยทั่วไปมักใช้ 2 ฟังก์ชันนี้ รวมกับฟังก์ชันอื่น เพื่อหาจำนวนแถว หรือระบุแถวที่ต้องการคำนวณ

ไวยากรณ์

ROW([reference])

ROWS(array)

  • reference : ค่าอ้างอิงเพื่อให้ฟังก์ชันคืนค่า
  • array: อาร์เรย์ ช่วงเซลล์ ที่ต้องการนับจำนวนแถว
การแสดงผลของ ROW และ ROWS
A B C
1 สูตร ผลลัพท์ หมายเหตุ
2 =ROW() 2 ฟังก์ชันคืนค่าแถวที่วางสูตร คือ (A2) แถว 2
3 =ROW(D9) 9 ฟังก์ชันคืนค่า 9 ถ้าเป็น ROW(AB9) ก็จะได้ 9 เหมือนกัน
4 =ROW(D2:J6) 2 ฟังก์ชันคืนค่า 2 คือแถวอ้างอิงแถวแรก (D2)
5 {=ROW(D2:F6)} 2

ฟังก์ชันคืนค่า ให้ 5 แถวพร้อมกัน ตั้งแต่ 2-6

วิธีคือ

เมื่อพิมพ์=ROW(D2:F6) แล้ว ให้เลือกเซลล์เดิม แล้วกด F2 จากนั้นให้กดแป้น CTRL+SHIFT+ENTER

6 3
7 4
8 5
9 6
10
11 =ROWS(D1:F5) 5 ฟังก์ชัน ROWS คืนค่า 5 คือแถว 1 ถึงแถว 5
12 =ROWS({3,5,1;7,9,4;2,3,5}) 3 ใน array มีข้อมูลอยู่ 3 ชุด คั่นด้วย ;(เซมิโคลอน)

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น