วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

การรวมข้อความใน Excel ด้วย & (ampersand) และ Concatenate

customers data in excel workbook

การบันทึกข้อมูลลูกค้าอาจเป็นแบบดังรูปข้างบนคือแยกคำนำหน้า, ชื่อ, สกุล ไว้คนละคอลัมท์ ซึ่งถ้าต้องการนำข้อมูลลูกค้ามาพิมพ์ label เพื่อส่งจดหมาย เราสามารถใช้การเชื่อมคำให้แต่ละคอลัมท์มาอยู่ในเซลส์เดียวเป็นกันโดยใช้ เครื่องหมาย & เชื่อมแต่ละคอลัมท์ หรือใช้ฟังก์ชัน Concatenate
ตารางแสดงการใช้ &(ampersand) กับ concatenate
Rowcolumn
1ABCDE
2
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
การใช้ & เพื่อเชื่อมคำแต่ละคอลัมท์
ผลลัพท์
3นายหนึ่งสกุลหนึ่งหนึ่ง=A3&" "&B3&" "&C3นาย หนึ่ง สกุลหนึ่งหนึ่ง
4นส.สองสกุลสองสอง=CONCATENATE(A4," ",B4," ",C4)นส. สอง สกุลสองสอง
5นายสามสกุลสามสาม=A5&B5&C5นายสามสกุลสามสาม
6ดญ.สี่สกุลสี่สี่=CONCATENATE(A6,B6,"  "C6ดญ.สี่  สกุลสี่สี่

อธิบายตารางแสดงการใช้ &(ampersand) กับ concatenate
  1. ใช้ &" "& รวมคำแต่ละคอลัมท์,สังเกตุว่าจะมีเคาะเว้นใน "" ซึ่งจะทำให้มีช่องว่างระหว่าง A3 (นาย) , B3 (หนึ่ง) และ C3 (สกุลหนึ่งหนึ่ง)
  2. ถ้าใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE ให้เพิ่ม ," ", คั่นระหว่างสตริงก็ได้ผลลัพท์เดียวกับ &" "&
  3. กรณีที่ใช้ & ติดต่อกันไป จะไม่มีช่องว่างระหว่างคำที่นำมารวมกัน (นายสามสกุลสามสาม)
  4. ถ้าอยากให้มีช่องว่าง 2 ช่องก็ให้เพิ่มเคาะเข้าไประหว่างเครื่องหมาย ""(ดญ.สี่  สกุลสี่สี่)


Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น