วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การใช้ IF ใน Excel - Excel Condition Function

IF ฟังก์ชันที่คืนค่าตามเงื่อนไข - Condition Function IF

IF เป็นตัวค้นหาที่มี 2 ทางเลือกคือถูกกับผิด

การทำงานของ IF เหมือนกับการตั้งใจซื้อของขวัญเป็นชุดกาแฟสักชุดแล้วมีเงื่อนไข(IF)คือ
1)ชุดกาแฟนี้ต้องไม่แพงเกิน 1000 บาท 2)จ้างเขาห่อเป็นของขวัญด้วยเลย ซึ่งเราจะใช้ IF ตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 ว่าเป็นจริงหรือไม่ (TRUE/FALSE) แล้วค่อยทำตามเงื่อนไขที่ 2

นั่นก็คือ ถ้าชุดกาแฟราคา 999 บาท คือเงื่อนไขเป็นจริง(True)ก็ให้ทำตามทางเลือกที่เป็นจริง, แต่ถ้าชุดกาแฟนี้แพงกว่า 1000 คือเงื่อนไขราคาเป็นเท็จ (False)ก็ให้ทำตามทางเลือกที่เป็นเท็จไวยากรณ์

=IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

ซึ่งแต่ละตัว มีความหมายตามนี้
 • logical_test: ค่าหรือเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนด และสามารถใช้ประเมิน เพื่อ คืนค่า จริง หรือ เท็จ
 • value_if_true: คืนค่า ผลลัพท์ ถ้าเงื่อนไขจาก logical_test เป็นจริง
 • Value_if_false:คืนค่า ผลลัพท์ ถ้าเงื่อนไขจาก logical_test เป็นเท็จ
Figure A
Remarks:
 1. จากรูป Figure A เงื่อนไขคือ ถ้าคะแนนสอบ (คอลัมท์ C) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้ฟังก์ชัน IF คืนค่าคำว่า "สอบผ่าน" แต่ถ้าคะแนน (คอลัมภ์ C) น้อยกว่า 50 ให้คืนค่าคำว่า "ต้องซ่อม"
 2. เป็นการใช้ฟังก์ชัน IF แบบชั้นเดียว
 3. Column D เป็นผลลัพท์ของฟังก์ชัน IF ส่วน Column E แสดงรูปแบบฟังก์ชั่นที่ใช้

ตัวอย่างประยุกต์การใช้งาน

จะใช้ข้อมูลตารางด้านล่างที่แสดงอัตราการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานขายแบบอัตราก้าวหน้า มีเงื่อนไขการจ่ายแบบขั้นบันได กำหนดด้วยปริมาณหน่วยที่ขายได้ในแต่ละเดือน และ แสดงยอดขายของ Sales ไว้ 5 คน คือ Yuta, Tanaka, Adrain, Tom และ Benny การหา Rate คอมมิชชั่น ไม่ยาก แต่หากข้อมูลพนักงาน มีจำนวนมากๆ การใช้ IF จะช่วยให้ง่ายและรวดเร็วกว่า

RowColumn
ABCD E F
1 เป้าขายอัตราก้าวหน้าCommissionพนักงานขายยอดขายจริงRate ที่ได้
2หน่วยRate.% ชื่อหน่วยเปอร์เซนต์
3 1- 6 5% Yuta 3018%
4 7- 30 6% Tanaka 170 7.5%
5 31- 100 7% Adrian 78 7%
6 101- 300 7.50% Tom 6 5%
7 301+8% Benny 30 6%
 • ถ้าขายได้ช่วง 1-6 หน่วยค่าคอม= 5%, ถ้าขายได้ 32 หน่วยจะได้ค่าคอมช่วง 31-100 คือ 7%
 • กำหนดให้  Column A และ Column B เป็นเงื่อนไข
 • เงื่อนไขมากกว่า 1 เรื่องต้องปรับใช้ IF ซ้อน IF 
D E F
ชื่อหน่วยแสดงการแทนค่าฟังก์ชันของคอลัมท์ F (Rate ที่ได้)
Yuta
301
=IF(E3>=A7,C7,IF(E3>=A6,C6,IF(E3>=A5,C5,IF(E3>=A4,C4,IF(E3>=A3,C3,0)))))
Tanaka
170
=IF(E4>=A7,C7,IF(E4>=A6,C6,IF(E4>=A5,C5,IF(E4>=A4,C4,IF(E4>=A3,C3,0)))))
Adrian
78
=IF(E5>=A7,C7,IF(E5>=A6,C6,IF(E5>=A5,C5,IF(E5>=A4,C4,IF(E5>=A3,C3,0)))))
Tom
6
=IF(E6<A4,C3,IF(E6<A5,C4,IF(E6<A6,C5,IF(E6<A7,C6,IF(E6>=A7,C7)))))
Benny
30
=IF(E7<A4,C3,IF(E7<A5,C4,IF(E7<A6,C5,IF(E7<A7,C6,IF(E7>=A7,C7)))))

Remarks:
 1. Rate ที่ได้ (Column F) คือผลลัพท์ของ Commission Rate พนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงการแทนค่าสูตรฟังก์ชันไว้ที่ตารางที่สอง
 2. ตารางที่สองใช้ฟังก์ชั่น IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) ซ้อนกัน 5 ชั้น ซึ่งต้องปรับเป็น IF(logical_test,[value_if_true], IF(logical_test,[value_if_true], IF(logical_test,[value_if_true],........ [value_if_false])))))
 3. การซ้อนฟังก์ชั่น IF คือวางสูตรถัดไปไว้หลัง เงื่อนไข TRUE หรือจำง่ายๆ คือหลัง comma ตัวที่สอง และการปิดวงเล็บด้านขวาต้องครบ แต่บางครั้งเมื่อ Enter, Excel มักช่วยเติมให้เอง
 4. ฟังก์ชั่น IF สามารถพลิกแพลงการกำหนดเงื่อนไข Logical_Test ได้อย่างหลายหลาย อาจใช้ค่า sum, vlookup หรือ อื่นๆ ได้อีกมาก
 5. จาก 3 รายการแรก ใช้ เงื่อนไขแบบ " >= " (มากกว่าหรือเท่ากับ) และ 2 รายการถัดไป ใช้เงื่อนไขแบบ "<" (เครื่องหมายน้อยกว่า) ซึ่งถึงแม้กำหนดเงื่อนไขต่างกัน ก็ให้ผลที่เท่ากัน

Reactions:

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1/22/2557 8:01 ก่อนเที่ยง

  ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มากเลย

  ตอบลบ