วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การใช้ Vlookup ใน Excel 2007

Using Vlookup in excel 2007

ฟังก์ชั่นที่มีคุณสมบัติในการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล ใน Excel เป็นฟังก์ชั่นอีกชุดหนึ่งที่ ช่วยให้งานที่ต้องบริหารข้อมูลมากๆ ได้รวดเร็วขึ้น และง่ายขึ้น และหนึ่งในฟังก์ชั่นชุดนี้ คือ VlookupVLOOKUP สามารถใช้ ค้นหาค่าที่เราต้องการ ด้วยการกำหนดค่าอ้างอิง จากคอลัมภ์ (Column) ที่อยู่ซ้ายสุดในตารางข้อมูล (Table_array) เพื่อคืนค่าคำตอบจาก "แถว(Row) เดียวกัน" ด้วยคอลัมภ์ (Column) ที่เรากำหนดขึ้น

และเงื่อนไขคือ ตารางข้อมูล (Table_array) ที่ใช้ Vlookup ค้นหา ต้องเป็นตารางที่มีการ Sort หรือจัดเรียงแล้วและไม่ควรมีข้อมูลซ้ำๆ กันหลายแถว เพราะจะทำให้หาข้อมูลไม่เจอ หรือ ให้ผลลัพท์ที่ผิดพลาดได้

รูปแบบของฟังก์ชั่น VLOOKUP

=Vlookup(Lookup_value,Table_array,Col_index_num,[Range_lookup])

ความหมายของ Arguments ใน Function Vlookup

 • Lookup_value คือค่าอ้างอิงซึ่งอาจเป็น ตัวเลข หรือตัวอักษรก็ได้ เพื่อให้สูตรค้นหาข้อมูล จากตารางหลัก
 • Table_array ตารางข้อมูลเบื้องต้น ใช้เก็บข้อมูล ตัวอักษร,ตัวเลข
 • Col_index_num อันดับของ Column ใน Table_array โดยนับ Coulmn แรกเป็นคอลัมท์ที่ 1
 • Range_lookup เพื่อให้ฟังก์ชั่นคืนค่าตามเงื่อนไข TRUE (omitted)/ FALSE (exact value)

Table_array ที่เป็นข้อมูลราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลล์91, 95 และ ดีเซล ของบริษัทน้ำมันต่างๆ

Table_array in excel sheet
ภาพที่ 1

  หมายเหตุจากภาพข้างต้น
 • พื้นที่ Table_array คือ B5 ถึง E13
 • Column B ซึ่งอยู่ซ้ายสุด หรือ Name มีการจัดเรียงตัวอักษรแล้ว
 • การนับ Column_index_num หรือ อันดับของคอลัมภ์ เพื่อกำหนดในฟังก์ชั่นให้นับจากซ้ายสุด จากรูป Column B หรือName" นับเป็น 1, Column C หรือ Gasohol95 นับเป็น 2 เป็นต้น
Test function Vlookup in excel 2007
ภาพที่ 2
 • จากภาพที่ 2, Lookup_value หรือค่าที่ใช้อ้างอิงเพื่อให้ฟังก์ชั่นคืนค่านั้น สามารถเป็นค่าใดๆ ก็ได้แต่ต้องเป็นค่าที่มีอยู่ใน Column ซ้ายสุด ใน Table_array ตามภาพตัวอย่างเป็นการหาราคาน้ำมันของ CALTEX

ตัวอย่างการใช้งาน Vlookup 9 แบบ

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น จะใช้ตารางจากภาพที่ 1 เป็น Table_array ซึ่ง Arguments ต่างๆ คือ
 • Lookup Value จะเริ่มที่ Active cell ESSO เป็น "I5", PETRONAS เป็น "I6" แล้วรัน I7, I8 ต่อไป
 • Table_array คือ B5 ถึง E13 ซึ่งเมื่อแทนค่าสูตรจะเป็น B5:E13
 • Col_index_num สำหรับหาค่า Gasohol 95 คือ 2, Gasohol 91 คือ 3 และ Diesel คือ 4
 • ค่า False เป็นค่ากำหนดเพื่อให้สูตรคืนค่าที่ถูกต้องเท่านั้น
 • เราจะใช้ค่าอ้างอิงเป็นชื่อบริษัทน้ำมัน (Column I หรือ Lookup_value) เพื่อหาผลลัพท์ราคาน้ำมัน เราจะใช้ Column J ใส่ฟังก์ชั่น Vlookup, ส่วน Column K จะแสดงฟังก์ชั่นที่ใช้ใน Column J
Row
No.
H
I
J
K
หาราคาน้ำมัน Lookup_value ผลลัพท์
ราคา
การใช้ฟังก์ชั่นใน Column J
5 Gasohol 91 ของ ESSO
35.08
=VLOOKUP(I5,B5:E13,3,FALSE)
6 Diesel ของ PETRONAS
29.83
=VLOOKUP(I6,B5:E13,4,FALSE)
7 Gasohol 95ของ PT
36.83
=VLOOKUP(I7,B5:E13,2,FALSE)
8 Gasohol 91 ของ SHELL
35.08
=VLOOKUP(I8,B5:E13,3,FALSE)
9 Gasohol 95 ของ PURE
37.23
=VLOOKUP(I9,B5:E13,2,FALSE)
10 Diesel ของ BCP
29.53
=VLOOKUP(I10,B5:E13,4,FALSE)
11 Gasohol ของ SUSCO
42.63
=VLOOKUP(I11,B5:E13,2,FALSE)
12 Gasohol 95 ของ CALTEX
37.23
=VLOOKUP(I12,B5:E13,2,FALSE)
18 Diesel ของ PTT
29.53
=VLOOKUP(I13,B5:E13,4,FALSE)

อะไรที่ว่ายาก หากเราบากบั่น ค้นคว้าต่อ  ไม่ทดและไม่ท้อ ไม่มัวรอโชคชตา วันหน้าหนอต้องมีชัย   

Reactions:

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10/15/2556 1:44 หลังเที่ยง

  ตัวอย่างนี้มันดีมาก ทำให้เข้าใจง่าย และลองทำแล้วได้ผล ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ตัวอย่างนี้ดีค่ะอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากเลย ขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้

  ตอบลบ