วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แยกตัวเลข,ข้อความในคอลัมท์เดียวให้เป็นสองคอลัมท์ Excel

เทคนิคการแยกตัวเลขและข้อความที่อยู่ในเซลล์เดียวกัน ให้เป็นสองคอลัมท์ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน Find

จากรูป ต้องการแยกจำนวน 100 ออกจากหน่วย sachet ที่ถูกบันทึกไว้ในเซลล์เดียวกัน
ด้วยโจทย์นี้สามารถนำฟังก์ชันข้อความสองชุดมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน คือฟังก์ชัน Find และกลุ่มฟังก์ชัน Left, Right, Len (ดูการใช้ Left, Right, Len)

ฟังก์ชัน Find จะคืนค่าตำแหน่งของข้อความในเซลล์ ที่ถูกกำหนดไว้ในฟังก์ชัน และจะนับรวมทุกอักขระในเซลล์อ้างอิงทั้งหมด โดยไม่แยกว่าเป็นเคาะวรรค, สระ หรือตัวอักษร

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน FIND

FIND(find_text,within_text,start_num) • find_text :ข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการค้นหา ถ้าเป็นข้อความให้ใส่ "xx "
 • within_text : คือข้อความที่มีสิ่งที่่คุณต้องการค้นหา (find_text)
 • start_num : ใช้ระบุหมายเลขตำแหน่งใน within_text ที่ต้องการให้เริ่มค้นหา โดยอักขระตัวแรกใน within_text เป็นอักขระ
 • หมายเหตุ : ถ้าไม่ได้ใส่ค่าให้กับ start_num ฟังก์ชันจะหมายถึงเริ่มตั้งแต่ 1 หรืออักขระตัวแรก
D H J K K
ผลลัพท์ แสดงการแทนค่าฟังก์ชัน
2 Contain จำนวน หน่วย จำนวน หน่วย
3 100 sachet 100 sachet =LEFT(D3,FIND(" ",D3))*1 =RIGHT(D3,LEN(D3)-FIND(" ",D3))
4 1 kg 1 kg =LEFT(D4,FIND(" ",D4))*1 =RIGHT(D4,LEN(D4)-FIND(" ",D4))
5 80 gram 80 gram =LEFT(D5,FIND(" ",D5))*1 =RIGHT(D5,LEN(D5)-FIND(" ",D5))
ข้อสังเกตุ จากตัวอย่าง:
 • ฟังก์ชัน FIND ใช้ระบุตำแหน่งของวรรคระหว่าง จำนวน กับ หน่วยวัด (FIND(" ",D3) ผลลัพท์เท่ากับ 4
 • LEFT(D4,FIND(" ",D4))*1 คือให้สูตรคืนค่าข้อความจากด้านซ้ายจนถึงวรรค และเพื่อให้เป็นตัวเลขจึง คูณด้วย 1
 • RIGHT(D5,LEN(D5)-FIND(" ",D5)) คือให้คืนค่าข้อความจากด้านขวาจนถึงวรรค (" ")

Reactions:

4 ความคิดเห็น:

 1. เข้ามาหาความรู้ครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2/06/2559 10:00 ก่อนเที่ยง

  D2 คือ 513247ป315649ป1256 ต้องการให้ H2 แสดงค่าระหว่าง ป.ปลา ใช้สูตรใหนครับ ขอบคุณ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าตัวเลขระหว่างตัวอักษร เปลี่ยนแปลงเสมอ ใช้สูตรนี้ที่ H2 =MID(D2,FIND("ป",D2)+1,FIND("ป",D2,FIND("ป",D2)+1)-(FIND("ป",D2)+1))

   ลบ