วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

การแปลงมาตราวัดด้วยฟังก์ชัน CONVERT ใน Excel

ฟังก์ชัน CONVERT


เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแปลงหน่วยวัด จากระบบการวัดแบบหนึ่งให้กลายเป็นอีกระบบหนึ่ง

เช่น การแปลงหน่วยวัดระยะทางแบบไมล์ ให้เป็นหน่วยวัดระยะทางแบบกิโลเมตร และ รูปแบบอื่นๆ อีก

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CONVERT

=CONVERT(number,from_unit,to_unit)


 • Number : คือค่าใน from_units ที่จะแปลง
 • From_unit : คือหน่วยของตัวเลขที่ต้องการให้แปลง
 • To_unit คือหน่วยที่ต้องการแปลง และฟังก์ชัน CONVERT จะยอมรับค่าที่ตรงกับรูปแบบที่ Excel กำหนดไว้เท่านั้น (ในเครื่องหมายคำพูด "xx") สำหรับ from_unit และ to_unit
A B C D E F
2 เปลี่ยนจาก Number From_unit To_unit แสดงการใช้ฟังก์ชัน ผลลัพท์
3 กิโลกรัม(kg) เป็น กรัม(g) 1 kg g =CONVERT(B3,C3,D3) 1000
4 เซนติเมตร(cm) เป็น ฟุต(ft) 169 cm ft =CONVERT(B4,C4,D4) 5.544619
5 แกลลอน(gal)เป็น ออนซ์(oz) 1 gal oz =CONVERT(B5,C5,D5) 128
6 ชั่วโมง(hr) เป็น วัน(day) 100 hr day =CONVERT(B6,C6,D6) 4.166667
7 ออนซ์(oz)เป็นปอนด์(lbm) 16 oz lbm =CONVERT(B7,C7,D7) #N/A
8 ตร.ฟุต(ft)เป็น ตร.เมตร(m) 4 ft m =CONVERT(B8,C8,D8),C8,D8 1.2192
ข้อสังเกตเงื่อนไขการใช้ฟังก์ชัน
 • ถ้า Number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CONVERT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด
 • ฟังก์ชัน CONVERT จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้
  1. ชื่อหน่วยที่แทนค่าในฟังก์ชันไม่ตรงกับหน่วยของฟังก์ชัน Convert
  2. หน่วยที่แทนค่าในฟังก์ชันไม่มี
  3. หน่วยที่ใช้แปลงอยู่ต่างกลุ่มกัน (F7)
  4. ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของชื่อย่อหน่วยมีผลต่อการส่งกลับค่าของฟังก์ชัน Convert ด้วย
รหัสที่ใช้แทนค่า from_unit หรือ to_unit ในฟังก์ชัน Convert
ประเภทหน่วยวัด
ชื่อหน่วยวัด
รหัสในฟังก์ชัน
มวลหรือน้ำหนัก กรัม (gram) "g"
กิโลกรัม (kilogram) "kg"
มวลออนซ์ (ounce) "ozm"
ปอนด์ (pound=16 ounces) "lbm"
ระยะทาง เมตร (meter)"m"
ไมล์ (mile) "mi"
ไมล์ทะเล (mileage) "Nmi"
นิ้ว (inch) "in"
เซนติเมตร (centimeter) "cm"
ฟุต (foot) "ft"
หลา (yard) "yd"
เวลา ปี (year) "yr"
วัน (day) "day"
ชั่วโมง (hour) "hr"
นาที (minute) "mn"
วินาที (second) "sec"
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส "C" หรือ "cel"
องศาฟาเรนไฮต์ "F" หรือ "fah"
Kelvin "K" หรือ "kel"
มาตราวัดของเหลว ช้อนชา "tsp"
ช้อนโต๊ะ "tbs"
ออนซ์ "oz"
ถ้วย "cup"
ไพนท์ Us. pint "pt" หรือ "us_pt"
ไพนท์ Uk. pint "uk_pt"
ควอร์ท (Quart) "qt"
แกลลอน "gal"
ลิตร "l" หรือ "lt"

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น