วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

การคูณตัวเลขใน Excel ด้วยสูตร PRODUCT กับ SUMPRODUCT

หลากหลายวิธีการคูณใน Excel

การคูณใน Excel จะใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือ asterisk ในการหาผลคูณ เช่น 2*3 = 6
นอกจากการใช้เครื่องหมาย * แล้วสามารถใช้ฟังก์ชัน PRODUCT หรือ SUMPRODUCT ให้คืนค่าผลคูณได้

ทั้งสองฟังก์ชัน มีลักษณะการทำงานที่ต่างกัน แต่มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเรื่องการคูณได้กว้างกว่า การใช้ asterisk หรือ ดอกจัน(*)
ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PRODUCT

PRODUCT(number1,number2,...)


number1, number2 .. เป็นตัวเลข 1 ถึง 255 จำนวน ที่ต้องการคูณ

เปรียบเทียบการคูณใน Excel ด้วยการใช้ * (asterisk) กับ ฟังก์ชัน PRODUCT

A B C D E F G H
1 Line 1 1 2 3 4 3 2 1
2 Line 2 2 3 4 3 2 1 2
3 Line 3 2 3 4 3 2 1 2
4 เปรียบเทียบการคูณ Line 1กับ Line 2 ด้วย (*) กับ PRODUCT
5 ใช้ * (asterisk)เป็นตัวคำนวณ =B1*B2*C1*C2*D1*D2*E1*E2*F1*F2*G1*G2*H1*H2
6 ฟังก์ชัน PRODUCT number อยู่ติดกัน =PRODUCT(B1:H2)
6 number ต่างชีท+ไม่ติดกัน =PRODUCT(Sheet11!B1:H1,Sheet11!B3:H3)
8 ผลลัพท์คำนวณทั้งสองวิธี =41472
ข้อสังเกตุช่วยให้เข้าใจการใช้ฟังก์ชัน PRODUCT ได้ง่ายขึ้น

  • ฟังก์ชัน PRODUCT ลดความยาวยืดเยื้อการหาผลคูณของ (*) แต่อย่างไรก็ตาม ก็อยู่ที่รูปแบบการใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

  • ถ้าข้อมูลอยู่ต่าง Sheet เมื่อพิมพ์ =PRODUCT( แล้วให้เลือกคลิกไปที่ sheet ที่ต้องการคำนวณแล้วลากเม้าส์คลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการผลคูณ

  • หากข้อมูลที่ต้องการคูณไม่ใช่เซลล์ที่อยู่ติดกัน ให้กด CTRL ขณะที่เลือกพื้นที่เซลล์

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUMPRODUCT

SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...)


array1, array2, array3 ... คืออาร์เรย์ 2 ถึง 255 ที่มีคอมโพเนนต์ที่ต้องการคูณแล้วบวก

เช่น การคำนวณราคาสินค้าต่อหน่วยของสินค้าหลายๆ ชนิดในใบเสร็จใบเดียว โดยคูณราคาสินค้ากับจำนวนที่ซื้อ แล้วนำราคารวมของสินค้าแต่ละชนิดมารวมกัน ซึ่ง SUMPRODUCT จะมีความเหมาะสมกับมากกว่าการใช้สูตร SUM แต่อาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ที่ใช้ในฟังก์ชัน SUMPRODUCT ต้องมีขนาดเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากัน ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!
เปรียบเทียบการคูณใน Excel ด้วย * กับฟังก์ชัน SUMPRODUCT
A B C D E F G H
1 Unit Price-A 1 2 3 4 5 6 7
2 Unit Price-B 5 6 7 8 7 6 5
3 Qty-A 8 9 1 2 3 4 5
4 Qty-B 10 10 10 10 10 10 10
5 เปรียบเทียบการคูณ Unit Price กับ Qty ด้วย (*) กับ SUMPRODUCT
6 ใช้ * หาราคาสุทธิ A =(B1*B3)+(C1*C3)+(D1*D3)+(E1*E3)+(F1*F3)+(G1*G3)+(H1*H3)
7 ฟังก์ชัน SUMPRODUCT array อยู่ติดกัน =SUMPRODUCT(B1:H1,B3:H3)
8 array ต่างชีท =SUMPRODUCT(Data!B2:H2,Data!B4:H4)
9 รวมทั้ง A,B =SUMPRODUCT(Data!B1:H2,Data!B3:H4)
10 ผลลัพท์การคำนวณทั้งสองวิธี PRODUCT A=111, PRODUCT B=440, รวม=551
เทคนิคช่วยให้ใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ง่ายขึ้น

  • ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ช่วยคำนวณราคาสุทธิ (Unit Price*Qty) ง่ายกว่าการใช้ (*) นอกจากนี้ยังสามารถใส่ได้ถึง 255 อาร์เรย์

  • จำนวน arrary ในฟังก์ชันต้องมีขนาดเท่ากัน ไม่เช่นนั้นสูตรจะคืนค่า #VALUE!

  • จากตาราง รวมทั้ง A,B ฟังก์ชันจะทำงานโดย จับคู่คูณต้้งแต่แถว B1*B3, C1*C3, D1*D3, E1*E3, F1*F3, G1*G3, H1*H3 และเป็นแบบเดียวกันระหว่าง B2-H2 กับ B4-H4

  • ข้อมูลต่าง Sheet เมื่อพิมพ์สูตร =SUMPRODUCT(  แล้วให้เลือกคลิกไปที่ sheet ที่ต้องการคำนวณ แล้วลากเม้าส์คลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการ

  • หากข้อมูลที่ต้องการคูณไม่ใช่เซลล์ที่อยู่ติดกัน ให้กด CTRL ขณะที่เลือกพื้นที่เซลล์

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น