วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

Auto Running Number ด้วย ฟังก์ชัน IF กับ MAX

Auto Running Numbers ด้วย ฟังก์ชัน MAX

Running Number หรือ การเรียงอันดับ
ที่ไม่ประสงค์จะเรียงทุกแถว (ROW) สามารถใช้ Function Max ร่วมกับ IF จะสะดวกมากขึ้น
โดยที่สูตร MAX จำเป็นต้องใส่ $ เพื่อล็อคคอลัมภ์
Using IF and Max Function

ตัวอย่าง 1
Running Numbers only Frozen Fruit

=IF( $C3=$I$2,MAX($B$2:$B2)+1,0)

การใช้ฟังก์ชัน MAX กับ IF เรียงอันดับ ประเภทสินค้า
 1. ต้องการเรียงอันดับ 123... .ในคอลัมภ์ B เฉพาะสินค้าประเภท Frozen Fruit Type
 2. ใช้ เซลล์ I2 (Frozen Fruit) เป็นเซลล์กำหนดเงื่อนไข เปรียบเทียบกับข้อมูลของคอลัมภ์ C ในตาราง โดยใช้ Function IF
 3. ถ้าเซลส์ C3 = เซลล์ I2 ให้สูตร Max หาค่าสูงสุดของเซลล์ก่อนหน้า แล้วบวก 1
 4. ผลลัพท์คือสูตรจะไม่ Running Number สำหรับสินค้าประเภท Frozen Pork- Grill Pork Fore Leg, Marinated Pork

ตัวอย่าง 2
Running Numbers only Frozen Fruit

=IF($E3=$I$2,MAX($B$2:$B2)+1,0)

การใช้ฟังก์ชัน MAX กับ IF เรียงอันดับเฉพาะ ราคาที่กำหนด
 1. ต้องการเรียงอันดับ 123... .ในคอลัมภ์ B เฉพาะสินค้าราคาต่ำกว่า 100
 2. ใช้ เซลล์ I2 (100) เป็นจุดกำหนดเงื่อนไข เปรียบเทียบกับข้อมูลของคอลัมภ์ E ในตาราง โดยใช้ Function IF
 3. ถ้าเซลส์ E3 <(น้อยกว่า) เซลล์ I2 ให้สูตร Max หาค่าสูงสุดของเซลล์ก่อนหน้า แล้วบวก 1
 4. ผลลัพท์คือสูตรจะข้าม Running Number ถ้าราคาสูงกว่า 100 เช่น Cranberry, Lychee Meat

ตัวอย่าง 3
Running Numbers only Frozen Fruit

=IF( $F5-$G5<$I$2,MAX($B$2:$B2)+1,0)

การใช้ฟังก์ชัน MAX กับ IF เรียงอันดับเฉพาะสินค้าที่ยอดขาย (Sale) ต่ำกว่า ประมาณการ (Forecast) น้อยกว่า 9
 1. ต้องการเรียงอันดับ 123... .ในคอลัมภ์ B เฉพาะสินค้าที่ขายได้ต่ำกว่าประมาณการน้อยกว่า 9
 2. ใช้ เซลล์ I2 (9) เป็นจุดกำหนดเงื่อนไข เปรียบเทียบกับข้อมูลของคอลัมภ์ F และ G ในตาราง โดยใช้ Function IF
 3. ถ้าผลลัพท์มากกว่า เซลล์ I2 ให้สูตร Max หาค่าสูงสุดของเซลล์ก่อนหน้า แล้วบวก 1
 4. ผลลัพท์คือสูตรจะข้าม Running Number ถ้าผลต่างมากกว่า 9

Reactions:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น